KONTAKT

Kundfrågor: 0470-72 71 00 info@alwex.se

Frågor kring åkarportalen: charlotte.haggblad@alwex.se och annie.falk@alwex.se 

Frågor kring avräkning: Kontakta ditt affärsområde.

Samdist 0470 - 72 71 46

Krets 0470 - 72 71 40

Fjärr 0470 - 72 71 30

Container 0470 - 72 71 85

Elit  0470 - 72 71 35

Mark & Anl. 0470 - 72 71 58